{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

滿$1,000 = 95折 + $88購物金

3年已服務超過7萬香港人

滿$1,000 = 95折 + $88購物金

3年已服務超過7萬香港人

滿$1,000 = 95折 + $88購物金

合作門市
合作取貨點
觀塘門市

觀塘駱駝漆3座10樓M室
Room M, 10/F, Camelpaint building block 3, Kwun Tong
觀塘門店開放時間﹕
星期一至日﹕11:00am - 8:00pm
公眾假期照常營業

門市可供現場購物
門市點去

我地冇門市,所以我地同Sex Fun HK合作,只要去到佢地門市,埋單時講你係ToysDuck會員,你都可以用番你之前有既會員同有既會員優惠。更加可以儲分,我地網店亦都貼近門市價錢,務求你可以在網上睇,門市買,所以不用怕價錢不一樣。

門市內部相

好多產品等你黎揀
門市內部

我地好明白呢d用品網購滿足不到你們,很明白你很需要到觀塘門市看一看。所以我們與第2間商店合作,提供一個舒服的環境給你們。你可以在這裡慢慢看到你想要的產品,親手用手去撫摸包裝,甚至有大量sample給你們去試,去看看手中的成人產品是不是你想要的玩具及你想要的用品。

其他門市內部相
門市介紹
付款方法
所有付款方法

觀塘店地址﹕